Лятото не е само на морето! В горещите юлски дни децата в ДГ "Синчец" се забавляваха, както е възможно само през лятото - слънце, плаж, басейн, много усмивки и страхотно настроение!
Публикувана в Новини
Списъци на приетите деца за 2021/2022 г. СПИСЪК на децата от Разновъзрастова група „Слънчо”, първа група – 3/4 годишни за учебната 2021/2022 годинаСПИСЪК на децата от първа група „Пчелица” – 3/4 годишни за учебната 2021/2022 година
Публикувана в Новини
Родителска среща на новоприетите деца - 29 юни 2021 (вторник) от 17:00 ч.
Публикувана в Новини