Екип

За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани педагози и помощник възпитатели.

 

Директор:

Виолета Маркова

===========================

Административен персонал:

Милена Камачарова - главен счетоводител

Цветелина Георгиева - домакин

Ана Велчева - касиер-административен секретар

==========================

Педагогически персонал:

Стела Александрова – старши учител, IV ПКС

Христанка Цачева – старши учител, IV ПКС

Деница Теофеолу - старши учител, III ПКС

Весела Цонкова  - старши учител, IV ПКС

Силвия Ночева-Маринова - учител, IV ПКС

Здравка Иванова -учител, III ПКС

Геновева Енева – учител, III ПКС

Йорданка Паймакова - учител, V ПКС

Десислава Корабова - учител, V ПКС

Мария Цонкова  -учител

Снежана Шошкова – стaрши учител по музика, I ПКС

 ==========================

Непедагогически персонал:

Спаска Маринова – помощник-възпитател

Антоанета Вълчева – помощник- възпитател

Маргарита Младенова – помощник- възпитател

Красимира Кръстева - помощник-възпитател

Мария Кадиева - помощник-възпитател

Мариела Раева - помощник-възпитател

Цветана Динушева – помощник-възпитател

Валентин Станевски- поддръжка и огняр.

 ========================== 

Медицински специалист:

Мария Пенкова - мед. сестра

Още в тази категория: « За нас История »