Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджет 2024 г. - I тримесечие

Бюджет на ДГ "Синчец" за 2024 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2023

Отчет за изпълнение на бюджет 2023 - III тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2023 - II тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2023 г. - I тримесечие

Бюджет на ДГ "Синчец" за 2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2022

Отчет за изпълнение на бюджет 2022 - III тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2022 - II тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2022 - I тримесечие

Бюджет на ДГ Синчец за 2022 г.