Група Пчелица

ГРУПА  „ПЧЕЛИЦА”

Ние сме мънички пчелички,
с будни питащи очички.
Приятелство що е знаем
и обичаме да си играем.
Учим и света откриваме,
Ние, златните пчелички,
със работните ръчички.

И девизът ни прекрасен е: Да бъдем работливи и добрички, като пчелички!

 

Педагогически екип:

Христанка Цачева - старши учител
Деница Георгиева – старши учител
Виктория Панамска - помощник възпитател

 

Приоритети на педагогическия персонал:

 • Индивидуално развитие на потенциала на всяко дете, основано на уважение и положително отношение.
 • Създаване на условия за изява на творческите и интелектуални способности на всяко дете.
 • Активно и пълноценно взаимодействие с родителите и формиране на позитивна среда, основана на доверие, партньорство и съпричастност към учебно-възпитателния процес в групата.

 

Основни цели:

Цялостната организация в групата се подчинява на поддържане атмосфера на толерантност, както и условия на психологическа съвместимост между децата.
Главните ни цели през тази учебна година ще бъдат:

 1. Подготовка, съобразно държавните образователни стандарти.
 2. Проява на желание и интерес към дейностите в групата, развитие на способностите на всяко дете както чрез индивидуален подход, така и чрез екипна работа.
 3. Развитие на детското въображение чрез реализация на проекти извън учебната програма.

 

Дейности и задачи:

 • Опазване живота и здравето на децата;
 • Социализиране на децата към условията в групата;
 • Изграждане на двигателните умения и навици за самообслужване;
 • Овладяване на норми и модели на поведение;
 • Овладяване и усъвършенстване на езиковите умения чрез разучаване на песнички, стихотворения и приказки;
 • Развитие на грубата и фината моторика, физическото развитие (гимнастика);
 • Развитие на психическите процеси: усещане, възприятие, внимание, памет, мислене и въображение;
 • Развитие на естетическите възприятия, чрез занимания по Изобразително изкуство, Конструиране и технологии и музика, околен свят.

 

Правила на група "Пчелица"

 1. Всички сме приятели.
 2. Играем и се забавляваме заедно.
 3. Винаги си помагаме.
 4. Да подреждаме и пазим играчките си.
 5. Храним се сами.
 6. Можем да говорим тихо.
 7. Да пазим шкафчетата красиви
 8. Знаем „Вълшебните думички’’
Още в тази категория: « Група Звънче