Влак - мечта - разновъзрастова група "Слънчо"

Децата от група "Слънчо" пътешестваха с Влака-мечта заедно със своите родители из света на детските мечти, усмивките и забавлението, царството на приказките и знанието, разказаха им колко хубаво и важно е приятелството, а на последната гара - Училищна... слязоха двама пътника - Камен и Теодор. Те се сбогуваха с детската градина, за да поемат уверено по пътя на знанието. На добър час, мили деца! Успех в първи клас!