Проекти

През учебната 2021/2022 г. ДГ „Синчец" ще работи по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО", МОДУЛ 2: „ИНОВАТИВНА ДЕТСКА ГРАДИНА". С реализирането на проекта ще се приложат иновативни STEAM практики в обучението на децата от четвърта възрастова група, което ще модернизира процеса на учене на новото поколение деца и ще им предостави…
През учебната 2020/2021г. в ДГ „Синчец" съвместно с НУ „Христо Ботев" гр. Троян се реализира проект по НП „Успяваме заедно", Модул 3: „Обединени за качествено предучилищно образование". Реализирането на проекта даде възможност да се приложат модели на взаимодействие между семейството, детската градина и началното училище. Чрез дейностите заложени в неговата…
Проект В ДЕЙНОСТ МНОГОСТРАННИ ПАРТНЬОРСТВА НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ" за периода 2012-2014г. Емблема на проекта Координатор на проекта: начално училище Mid Calder Primary- Шотландия Партньори: България: ЦДГ „Синчец" Италия: начално училище 48° Circolo Didattico "Madre Claudia Russo"- Неапол средно училище IC "D.Matteucci"- Фаенца детска градина 1 ° CIRCOLO DIDATTICO "L. DA…
Проект В ДЕЙНОСТ РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ" за периода 2012-2014 г. Емблема на проекта Координираща организация (Партньорски регион 1) България Координатор от България: РИО НА МОМН, гр.ЛОВЕЧ. Партньори: Сдружение „Екомисия 21век" ЦДГ "1-и юни", град Ловеч ЦДГ "Слънце", град Ловеч ОДЗ "Снежанка", гр. Ловеч ЦДГ "Синчец" от гр. Троян.…
Проект В ДЕЙНОСТ МНОГОСТРАННИ ПАРТНЬОРСТВА НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ" за периода 2010-2012 г.ЦДГ"СИНЧЕЦ" е партньор с още пет държави по този проект и е първата детска градина спечелила и реализирала такъв проект в Област Ловеч. Координатор на проекта: основно училище от гр.Търгу Жиу - Румъния Партньори: България: ЦДГ „Синчец" - Троян,…