Готови сме за училище - четвърта група "Звънче"

В четвърта подготвителна група „Звънче” се проведе открита педагогическа практика по ОН „Български език и литература”. Старши учител Стела Александрова бе подготвила няколко изпитания, през които децата преминаха без усилие. Затвърдиха знанията си за видовете художествен текст. Показаха, че познават видовете изречения и съставиха модел на изречение по нагледна основа. Направиха буквен и звуков анализ на поредица от думи – определиха броя на сричките, броя на звуковете в думата и вида им.
 
Чрез забавните игри децата от група „Звънче” демонстрираха не само знания по български език, но и знания за родината и доказаха, че са готови за новата си роля – УЧЕНИК.