Проект НП "Успяваме заедно", Модул 3: „Обеденени за качествено предучилищно образование"

През учебната 2020/2021г. в ДГ „Синчец" съвместно с НУ „Христо Ботев" гр. Троян се реализира проект по НП „Успяваме заедно", Модул 3: „Обединени за качествено предучилищно образование". Реализирането на проекта даде възможност да се приложат модели на взаимодействие между семейството, детската градина и началното училище. Чрез дейностите заложени в неговата…