СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА за първа възрастова група за учебната 2024/2025 г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА за първа възрастова група за учебната 2024/2025 г.

Моля, вижте прикачения по-долу файл.

 

Уважаеми родители,

За да бъде записано Вашето дете, е необходимо да попълните Декларация за записване в детската градина
в срок до 31.05.2024г.от 8:00 до 16:00 часа
при административния секретар.