Пролетна въртележка - трета група "Пчелица"

И тази година традицията бе спазена  и децата от група "Пчелица" пресъздадоха обичаите, свързани с пролетните празници - Лазар, Цветница, Великден и Гергьовден.

На 25.04.2024г. те успяха да потопят гостите в неповторимата атмосфера на бита и културата на българина от предходни времена.

Празниците и обичаите винаги са носели много емоции и радост на малки и големи. Те са заемали и ще заемат важно място във възпитанието и съхранението на българските традиции.