“Буквичките аз познавам, с думички се забавлявам” - трета група "Пчелица"

В трета ПГ група “Пчелица” се проведе открита педагогическа ситуация по ОН “Български език и литература” на тема “Буквичките аз познавам, с думички се забавлявам”.
Чрез игри децата пътешестваха в света на  буквите, откриваха гласни и съгласни звукове, мястото им в думите, съставяха и записваха изречения. С помощта на BEE-BOT по забавен и интересен начин отвеждаха героите до техните приказки.
 
 
Всички деца се справиха отлично и показаха, че няма да се затруднят в бъдещата им роля на ученици.