Доброто ще спаси светa - трета група “Пчелица”

Доброто със зора се храни
и може да лекува рани
с една усмивка лъчезарна
или със дума благодарна.
 
Доброто тръгва на разходка,
оставя тук целувка кротка,
там — ласка тиха под лозите
и светлинки рисува във очите!

Медия