Къде е Щурчо?! - разновъзрастова група "Слънчо"

В открита педагогическа практика по ОН Математика, децата от разновъзрастова група "Слънчо" показаха своите знания и колко добре познават света на математиката. Без никакви затруднения подреждаха числата в числовата редица, брояха, сравняваха предметни групи, решаваха задачи, отгатваха гатанки и назоваваха геометричните фигури.
 
Видимо беше, че родителите останаха доволни от успешното представяне на децата.