Децата на Европа празнуват (2010-2012)

Проект В ДЕЙНОСТ МНОГОСТРАННИ ПАРТНЬОРСТВА НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ" за периода 2010-2012 г.ЦДГ"СИНЧЕЦ" е партньор с още пет държави по този проект и е първата детска градина спечелила и реализирала такъв проект в Област Ловеч. Координатор на проекта: основно училище от гр.Търгу Жиу - Румъния Партньори: България: ЦДГ „Синчец" - Троян,…