Начало Търсене
Начало
Брой категории: 5
2019005 Файлове: 2

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020 учебна година.

2017004 Файлове: 14

Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина "Синчец" гр. Троян, за 2018 г.

2016003 Файлове: 10

Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина "Синчец" гр. Троян, за 2017 г.

2015002 Файлове: 13

Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина "Синчец" гр. Троян, за 2016 г.

2014001 Файлове: 6

Открита процедура по ЗОП с предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина "Синчец" гр. Троян, за 2015 г.