Вокална група

Художествен ръководител е Радина Радионова, завършила Музикална академия в град Пловдив. Във вокалната формация се работи по възрастови групи. Заниманията включват формиране на вокална техника и певчески навици, сценично поведение, възможност както за групова, така и за солова изява.

Музикалната подготовка е трайна тенденция в обучението на децата. Обръща се голямо внимание на сценичното и пластично представяне на музиката. 

Има за цел да обогати общата култура на децата, като същевременно ги възпитава в човешка етика, вдъхва им кураж в собствените сили, разкрепостеност и фантазия. Изграждането на една културна и музикалнообразована личност е сложен и продължителен процес, свързан с любовта и разбирането на музиката; с развитието на способностите и характера; с усвояването на много познания.

Децата придобиват и натрупват знанията, необходими им за разбиране на изпълнителския процес, съобразно индивидуалните възможности, способности и особености на психиката на всяко едно дете.

Още в тази категория: « Занимания по пиано