Занимания по пиано

Класа  по пиано е с преподавател, ръководителят на Детската музикална школа към читалище „Наука 1870 г.“ - гр. Троян Радина Радионова. Методиката на обучение е строго индивидуална за всяко дете и е съобразена с неговите умения и желания. В стилово отношение също няма никакви рамки. В зависимост от предпочитанията  може да бъде застъпено както цялото богатство, което предлага класическата музикална съкровищница, така и необятния свят на други жанрове в музиката. 

Може да се запише всеки желаещ да изучава този инструмент, няма  възрастови ограничения. Пианото е най-популярният музикален инструмент, чрез който децата най-леко и достъпно навлизат в прекрасния свят на музиката. С всяко дете се работи в зависимост от постигнатите умения. Възпитават се волеви качества, необходими на децата да посрещнат предизвикателствата на съвременното общество – организираност, упоритост, трудолюбие. Пианото е “царят на инструментите”, защото има възможност да пресъздаде партитурата на цял симфоничен оркестър. Децата ще се научат да намират на белите и черни клавиши хитовете на свои любими певци, да изразяват различни емоции чрез езика на музиката, който не се нуждае от превод по целия свят.