Играя със звуковете и буквите

Сряда, 11 Май 2016 19:19

Дни преди края на учебната година, децата от  група „Слънце“, възпитаници на госпожите Бинка Михайлова и Генка Богданова  в открита педагогическа ситуация  пред родители, близки и учители показаха отлични познания по образователно направление БЕЛ.  Децата разграничаваха и отделяха познати звукове в началото и в края на думи чрез различни игри, които старши учител Бинка Михайлова използва като форма, метод и подход в задължителната ситуация. Разпознаваха и съответната на звука печатна буква.  Използването на различни сетива в игрите – зрителни, слухови и двигателни затвърди и обогати представите им за чудния свят на звуковете и буквите.

Прочетена 1133 пъти

Галерия със снимки