Великденска работилница в разновъзрастова група "Слънчо"

Децата и родителите от група "Слънчо" се включиха във Великденска работилница. Инициативата внесе празнично настроение, създаде положителни емоции и усмивки по лицата на децата, провокира тяхната активност и творчество.

Изработените изделия ще красят занималнята на групата и детската градина.