Открита педагогическа практика по БЕЛ, ПГ- 6 годишни

Петък, 13 Май 2022 17:27

На 11 май 2022 г. в група „Мечо Пух" се проведе открита педагогическа практика по OН Български език и литература пред родители, учители и гости. Децата от подготвителната група показаха готовност за постъпване в първи клас.

Знанията и уменията си демонстрираха в игрови ситуации чрез иновативни STEM методи – игри с роботизираните играчки BEE-BOT и Botley 2.0.
Децата показаха, че са усвоили умението да броят звуковете в думата, да разграничават гласни от съгласни звукове. С помощта на пчеличките BEE-BOT откриваха писмените знаци на гласните звукове – а, ъ, о, у, е, и. Показаха, че умеят да разделят думите на срички и познават видовете изречения – съобщително, въпросително, подбудително.
Рецитираха стихотворения, отгатваха гатанки, преразказваха приказки и чрез роботът Botley отведоха героите до техните приказки.

Сигурни сме, че децата от група „Мечо Пух" ще бъдат отлични ученици!

Прочетена 26 пъти