ВАЖНО! Прием в Първа група

Вторник, 11 Май 2021 10:42

Уважаеми родители,

В ДГ „Синчец” са приети всички деца с подадени заявления за първа група до 30.04.2021 г.

За да ги запишете, моля, заповядайте да попълните Декларация за записване в детската градина в срок до 31.05.2021 от 8:00 до 16:00 часа в канцеларията на касиера.

След 31.05.2021 г., ако не сте подали Декларация за записване, местата се попълват с други деца, подали заявление след 30.04.2021 г.

Прочетена 160 пъти