Информация

Хранене

Събота, 28 Октомври 2017 14:50
Храненето на децата в Детска градина "Синчец" - Троян е организирано съгласно всички нормативни изисквания за отглеждане на деца от 2 до 7 годишна възраст. Храната е пълноценна и всички продукти в менюто са изцяло съобразени съгласно Наредба №9/16.09.11 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища в сила от 20.10.2011 година. Всички продуктите се придружават с документ, доказващ тяхната безопасност. На децата се осугурява правлен балансиран хранителен режим, който вклюва зърнени…
Публикувана в Информация