Проект по национална програма „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО“

На 3 май, в хода на реализирането на проект по НП "Успяваме заедно", Модул 2 "Иновативна детска градина", родители и деца от четвърта група "Мечо Пух" играха с роботизираните играчки - пчеличките BEE-BOT и роботът Botley 2.0. Чрез тях децата се учат да създават програми, с които да ги управляват, надграждат знанията и уменията си за ориентиране в пространството. Развиват логическото си мислене, умението за последователност в действията, въображението, паметта, овладяват комуникативните си и социални умения и работата в екип.…
През учебната 2021-2022 година децата в четвърта група "Мечо Пух" работят по НП "Успяваме заедно", Модул 2 "Иновативна детска градина". На 14 април 2022 г. учителите и децата от групата поканиха родителите, за да им покажат колко лесно децата се ориентират в пространството и колко богато работи въображението им.
През учебната 2021/2022 г. ДГ „Синчец" ще работи по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО", МОДУЛ 2: „ИНОВАТИВНА ДЕТСКА ГРАДИНА". С реализирането на проекта ще се приложат иновативни STEAM практики в обучението на децата от четвърта възрастова група, което ще модернизира процеса на учене на новото поколение деца и ще им предостави възможност да експериментират, наблюдават и прилагат получените знания в средата на днешния технологичен напредък чрез роботизирани помагала. Това дава възможност за надграждане на предвидените в държавния образователен стандарт за предучилищно…
През учебната 2020/2021г. в ДГ „Синчец" съвместно с НУ „Христо Ботев" гр. Троян се реализира проект по НП „Успяваме заедно", Модул 3: „Обеденени за качествено предучилищно образование". Реализирането на проекта даде възможност да се приложат модели на взаимодействие между семейството, детската градина и началното училище. Чрез дейностите заложени в неговата реализация се приложиха ефективни мерки за осигуряване на плавен преход от предучилищна възраст към училищен етап. За осъществяване на проекта бяха привлечени педагогически специалисти от НУ „Христо Ботев" гр. Троян.…