Проекти

Проект В ДЕЙНОСТ МНОГОСТРАННИ ПАРТНЬОРСТВА НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ" за периода 2012-2014г. Емблема на проекта Координатор на проекта: начално училище Mid Calder Primary- Шотландия Партньори: България: ЦДГ „Синчец" Италия: начално училище 48° Circolo Didattico "Madre Claudia Russo"- Неапол средно училище IC "D.Matteucci"- Фаенца детска градина 1 ° CIRCOLO DIDATTICO "L. DA VINCI"-Трапани Австрия: начално училище "VS 17 Wichtelgasse"- Виена Полша: детска градина от малко селце в южна Полша Учителският екип: Координатор: Валентина Маринова – ст. учител в гр. „Пчелица" Екип: Виолета…
Проект В ДЕЙНОСТ РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ" за периода 2012-2014 г. Емблема на проекта Координираща организация (Партньорски регион 1) България Координатор от България: РИО НА МОМН, гр.ЛОВЕЧ. Партньори: Сдружение „Екомисия 21век" ЦДГ "1-и юни", град Ловеч ЦДГ "Слънце", град Ловеч ОДЗ "Снежанка", гр. Ловеч ЦДГ "Синчец" от гр. Троян. Партньори (Партньорски регион 2) Португалия Координатор от Португалия: ОБЩИНА ФАФЕ - институция на местната образователна власт. Партньори: Училище от гр. Фафе; Детска градина от гр. Фафе; Асоциация на местната общност…
Проект В ДЕЙНОСТ МНОГОСТРАННИ ПАРТНЬОРСТВА НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ" за периода 2010-2012 г.ЦДГ"СИНЧЕЦ" е партньор с още пет държави по този проект и е първата детска градина спечелила и реализирала такъв проект в Област Ловеч. Координатор на проекта: основно училище от гр.Търгу Жиу - Румъния Партньори: България: ЦДГ „Синчец" - Троян, ЦДГ"Славейкова поляна" - София Полша – основно чилище от град Елк Литва – детска градина от град Каунас Латвия – детска градина от град Добеле Турция – основно училище от…
Секторна програма „Коменски" е част от ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ"."Коменски" обхваща предучилищната до гимназиалната степен на образователната система на всяка страна в евросъюза. Секторна програма „Коменски" е насочена към първата фаза на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование. Участието в секторна програма „Коменски" допринася…
Публикувана в Проекти