Проекти

На 3 май, в хода на реализирането на проект по НП "Успяваме заедно", Модул 2 "Иновативна детска градина", родители и деца от четвърта група "Мечо Пух" играха с роботизираните играчки - пчеличките BEE-BOT и роботът Botley 2.0. Чрез тях децата се учат да създават програми, с които да ги управляват, надграждат знанията и уменията си за ориентиране в пространството. Развиват логическото си мислене, умението за последователност в действията, въображението, паметта, овладяват комуникативните си и социални умения и работата в екип.…
През учебната 2021-2022 година децата в четвърта група "Мечо Пух" работят по НП "Успяваме заедно", Модул 2 "Иновативна детска градина". На 14 април 2022 г. учителите и децата от групата поканиха родителите, за да им покажат колко лесно децата се ориентират в пространството и колко богато работи въображението им.
През учебната 2021/2022 г. ДГ „Синчец" ще работи по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО", МОДУЛ 2: „ИНОВАТИВНА ДЕТСКА ГРАДИНА". С реализирането на проекта ще се приложат иновативни STEAM практики в обучението на децата от четвърта възрастова група, което ще модернизира процеса на учене на новото поколение деца и ще им предостави възможност да експериментират, наблюдават и прилагат получените знания в средата на днешния технологичен напредък чрез роботизирани помагала. Това дава възможност за надграждане на предвидените в държавния образователен стандарт за предучилищно…
През учебната 2020/2021г. в ДГ „Синчец" съвместно с НУ „Христо Ботев" гр. Троян се реализира проект по НП „Успяваме заедно", Модул 3: „Обеденени за качествено предучилищно образование". Реализирането на проекта даде възможност да се приложат модели на взаимодействие между семейството, детската градина и началното училище. Чрез дейностите заложени в неговата реализация се приложиха ефективни мерки за осигуряване на плавен преход от предучилищна възраст към училищен етап. За осъществяване на проекта бяха привлечени педагогически специалисти от НУ „Христо Ботев" гр. Троян.…
Проект В ДЕЙНОСТ МНОГОСТРАННИ ПАРТНЬОРСТВА НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ" за периода 2012-2014г. Емблема на проекта Координатор на проекта: начално училище Mid Calder Primary- Шотландия Партньори: България: ЦДГ „Синчец" Италия: начално училище 48° Circolo Didattico "Madre Claudia Russo"- Неапол средно училище IC "D.Matteucci"- Фаенца детска градина 1 ° CIRCOLO DIDATTICO "L. DA VINCI"-Трапани Австрия: начално училище "VS 17 Wichtelgasse"- Виена Полша: детска градина от малко селце в южна Полша Учителският екип: Координатор: Валентина Маринова – ст. учител в гр. „Пчелица" Екип: Виолета…
Проект В ДЕЙНОСТ РЕГИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ" за периода 2012-2014 г. Емблема на проекта Координираща организация (Партньорски регион 1) България Координатор от България: РИО НА МОМН, гр.ЛОВЕЧ. Партньори: Сдружение „Екомисия 21век" ЦДГ "1-и юни", град Ловеч ЦДГ "Слънце", град Ловеч ОДЗ "Снежанка", гр. Ловеч ЦДГ "Синчец" от гр. Троян. Партньори (Партньорски регион 2) Португалия Координатор от Португалия: ОБЩИНА ФАФЕ - институция на местната образователна власт. Партньори: Училище от гр. Фафе; Детска градина от гр. Фафе; Асоциация на местната общност…
Проект В ДЕЙНОСТ МНОГОСТРАННИ ПАРТНЬОРСТВА НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ" за периода 2010-2012 г.ЦДГ"СИНЧЕЦ" е партньор с още пет държави по този проект и е първата детска градина спечелила и реализирала такъв проект в Област Ловеч. Координатор на проекта: основно училище от гр.Търгу Жиу - Румъния Партньори: България: ЦДГ „Синчец" - Троян, ЦДГ"Славейкова поляна" - София Полша – основно чилище от град Елк Литва – детска градина от град Каунас Латвия – детска градина от град Добеле Турция – основно училище от…
Страница 1 от 2