За нас

Мисия

Сряда, 13 Март 2019 11:32
Изборът на детска градина от страна на родителя е важен и продължителен процес. При нас децата са щастливи! Всички деца заслужават да имат безопасна и съвременна образователна среда, в която да учат и растат, обградени с топлина, грижи и внимание, за да развият пълния си потенциал. Висококвалифицираният екип работи с много желание и любов, което позволява на децата да придобият знания и да изградят навици за цял живот.В ДГ „Синчец" се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от две годишна…

Материална база

Събота, 28 Октомври 2017 14:21

История

Неделя, 10 Февруари 2013 21:29
Целодневна детска градина "Синчец" е открита на 03.01.1973 год., с 4 групи и директор г-жа Невена Пиронкова.В почти 40 години, през вратите на детската градина са преминали много деца, а в летоброенето и са вписани имената на детски учителки и служители, дали своя принос за превръщането на градината в детско заведение с традиции, утвърден престиж и значимо място в обществения живот на гр.Троян. Важни дати: 03.01.1973 г. – откриване на детската градина в сградата, където и днес се помещава. Директор…

За нас

Петък, 08 Февруари 2013 22:48
Детска градина „Синчец" - град Троян е открита на 1 януари 1973 година. От тогава и до днес тя е една съвременна детска градина за деца на възраст от три години до постъпването им в първи клас. Детското заведение дава възможност и достъп на всяко дете и учител да развива своята идентичност, творчески заложби и личностна реализация. Възпитанието и обучението на децата се осъществява чрез изграждане на привлекателна, разнообразна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното…