Екип

Екип

Вторник, 10 Октомври 2017 11:46
За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани педагози и помощник възпитатели. Директор на ДГ "Синчец" Троян – г-жа Виолета Маркова Педагогически персонал: Бинка Михайлова – старши учител Павлинка Дисанска –старши учител, I ПКС Стела Александрова – старши учител Христанка Цачева – старши учител, V ПКС Генка Богданова - старши учител Весела Цонкова - учител Деница Теофеолу -учител Здравка Иванова -учител Геновева Енева – учител Йорданка Паймакова - учител Мария Маринова -учител Йоана Христова - учител Снежана Шошкова – стрши…
Публикувана в Екип