Екип

Вторник, 10 Октомври 2017 11:46

За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани педагози и помощник възпитатели.

Директор на ДГ "Синчец" Троян – г-жа Виолета Маркова

 

Педагогически персонал:

 

Стела Александрова – старши учител, V ПКС

Христанка Цачева – старши учител, V ПКС

Весела Цонкова    - учител

Силвия Ночева-Маринова - учител

Деница Теофеолу -учител

Здравка Иванова   -учител

Геновева Енева   – учител

Йорданка Паймакова - учител

Мария Цонкова    -учител

Десислава Лунголова   - учител

Снежана Шошкова – стрши учител по музика, I ПКС

 

Непедагогически персонал:

 

Милена Камачарова - главен счетоводител

Цветомира Филчева – домакин

Ана Велчева – касиер-административен секретар

Мария Пенкова – мед. сестра

Боряна Иванова - помощник-възпитател

Илина Петрова – помощник-възпитател

Илияна Матева - помощник-възпитател

Спаска Маринова – помощник-възпитател

Маргарита Младенова – помощник- възпитател

Антоанета Вълчева – помощник- възпитател

Валентин Станевски- поддръжка и огняр.

 

 

 

Прочетена 3645 пъти