Екип

Вторник, 10 Октомври 2017 11:46

За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани педагози и помощник възпитатели.

Директор на ДГ "Синчец" Троян – г-жа Виолета Маркова

 

Педагогически персонал:

 

Бинка Михайлова  – старши учител

Павлинка Дисанска –старши учител, I ПКС

Стела Александрова – старши учител

Христанка Цачева – старши учител, V ПКС

Генка Богданова   - старши  учител

Весела Цонкова    - учител

Деница Теофеолу -учител

Здравка Иванова   -учител

Геновева Енева   – учител

Йорданка Паймакова - учител

Мария Маринова    -учител

Йоана Христова   - учител

Снежана Шошкова – стрши учител по музика, I ПКС

 

Непедагогически персонал:

 

Цветанка Иванова – гл. счетоводител

Цветомира Филчева - касиер-домакин

Мария Пенкова – мед. сестра

Боряна Иванова - помощник-възпитател

Илина Петрова – помощник-възпитател

Радина Георгиева – помощник- възпитател

Спаска Маринова – помощник-възпитател

Цветанка Василева – помощник- възпитател

Катя Илиева – готвач

Таня  Пеневска - готвач

Валентин Станевски- поддръжка и огняр.

 

 

Прочетена 1788 пъти