Група Пчелица

Петък, 09 Ноември 2018 14:11

ГРУПА  „ПЧЕЛИЦА”

 

Ние сме мънички пчелички,
с будни питащи очички.
Приятелство що е знаем
и обичаме да си играем.
Учим и света откриваме,
Ние, златните пчелички,
със работните ръчички.

И девизът ни прекрасен е:
Да бъдем работливи и добрички, като пчелички!

 

Педагогически екип:

Христанка Цачева - старши учител
Деница Георгиева – учител
Маргарита Младенова - помощник възпитател

 

 

Приоритети на педагогическия персонал:

- Индивидуално развитие на потенциала на всяко дете, основано на уважение и положително отношение.
- Създаване на условия за изява на творческите и интелектуални способности на всяко дете.
- Активно и пълноценно взаимодействие с родителите и формиране на позитивна среда, основана на доверие, партньорство и съпричастност към учебно-възпитателния процес в групата.

 

Основни цели:

Цялостната организация в групата се подчинява на поддържане атмосфера на толерантност, както и условия на психологическа съвместимост между децата.
Главните ни цели през тази учебна година ще бъдат:
1. Подготовка, съобразно държавните образователни стандарти.
2. Проява на желание и интерес към дейностите в групата, развитие на способностите на всяко дете както чрез индивидуален подход, така и чрез екипна работа.
3. Развитие на детското въображение чрез реализация на проекти извън учебната програма.

 

Дейности и задачи:

- Опазване живота и здравето на децата;
- Социализиране на децата към условията в групата;
- Изграждане на двигателните умения и навици за самообслужване;
- Овладяване на норми и модели на поведение;
- Овладяване и усъвършенстване на езиковите умения чрез разучаване на песнички, стихотворения и приказки;
- Развитие на грубата и фината моторика, физическото развитие (гимнастика);
- Развитие на психическите процеси: усещане, възприятие, внимание, памет, мислене и въображение;
- Развитие на естетическите възприятия, чрез занимания по Изобразително изкуство, Конструиране и технологии и музика, околен свят.

 

Правила на група "Пчелица"

1. Всички сме приятели.
2. Играем и се забавляваме заедно.
3. Винаги си помагаме.
4. Да подреждаме и пазим играчките си.
5. Храним се сами.
6. Можем да говорим тихо.
7. Да пазим шкафчетата красиви
9. Знаем „Вълшебните думички’’

Прочетена 2601 пъти
Още в тази категория: « Група Звънче