Информация за проект "Да бъдем артисти в математиката"

Проект В ДЕЙНОСТ МНОГОСТРАННИ ПАРТНЬОРСТВА НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ" за периода 2012-2014г.

Емблема на проекта

Координатор на проекта: начално училище Mid Calder Primary- Шотландия

Партньори:

България: ЦДГ „Синчец"

Италия:

 • начално училище 48° Circolo Didattico "Madre Claudia Russo"- Неапол
 • средно училище IC "D.Matteucci"- Фаенца
 • детска градина 1 ° CIRCOLO DIDATTICO "L. DA VINCI"-Трапани

Австрия: начално училище "VS 17 Wichtelgasse"- Виена

Полша: детска градина от малко селце в южна Полша

 

Учителският екип:

Координатор: Валентина Маринова – ст. учител в гр. „Пчелица"

Екип:

 • Виолета Маркова- директор на ЦДГ „Синчец"
 • Павлинка Дисанска- ст. учител в гр. „Мечо Пух"
 • Маруся Александрова - ст. учител в гр. „Мечо Пух"
 • Росица Минкова- ст. учител в гр. „Детелина"
 • Снежанка Шошкова- муз. учител в ЦДГ „Синчец"

 

Ученици, участващи в проекта:
децата от група:

 • „Пчелица" 6-7 год.,
 • „Мечо Пух" 5-6 год.
 • „Детелина" 4-5 год.

 

Работният език на проекта: английски език

Целите на проекта са:

 1. Да осигури математически опит, който позволява усвояване на знания.
 2. Да създаде у децата от ранна възраст отношение към математиката, предлагайки дейности развивайки тяхната креативност.
 3. Да се осигурят преживявания, които насърчават сензорното развитие, сръчност и психомоторен контрол.
 4. Изграждане на богата среда в областта на математиката и създаване на условия за свободно изразяване.
 5. Изостряне вниманието на децата,за да харесват да работят всеки ден.
 6. Идентифициране на различни триизмерни фигури в живота на децата за изграждане представа за геометричните фигури.
 7. Създаване на различни модели.
 8. Запознаване с цифрите и извършване на прости операции с тях.
 9. Насочване вниманието на децата към изкуството.
 10. Откриване/запознаване с художници във всяка една страна.
 11. Включване на семействата и цялата местна общност в дейностите по проекта.

Очакваните резултати от това сътрудничество:

1. за децата:
Формиран траен интерес към математиката;
Усвояване на нови знания и придобиване на умения по достъпен и забавен начин;
Осъзнаване мястото и значението на математика в света около нас;
Развитие на логическото и пространствено мислене съобразно възрастта на децата и формиране на нестандартен подход към откриване на решения;
Изпреварваща подготовка на децата за предстоящите етапи в обучението по математика, насърчаване участието им в допълнителни дейности;
Формиране на умения като наблюдателност, съобразителност, находчивост, комбинативност, концентрация, качества да откриват най-добрата стратегия, работа в екип и много други.
Запознавайки се с деца от други страни и вероизповедания, да се учат на толерантност.

2. за учителите:
Запознаване с различни образователни системи и методи на преподаване, обмен на добри практики и идеи, които биха могли да стимулират нововъведения в преподавателската работа с децата и по- специално по математика;
Възможност за развитие нови умения или прилагане на практика стари при разработването и управлението на проекта;
Използване на ИКТ в ежедневната работа с деца;
Работа в екип , където има равнопоставеност и допълване на членовете за довеждане до успешен край на дейностите по проекта;
Ввъзможност за лично и професионално усъвършенстване.
И учителите, и деца придобиват нови умения, като: умението за общуване и презентации, за взимане на решения, за разрешаване на проблеми и конфликти, за предлагане на творчески решения, за работа в екип, за проява на ангажираност и солидарност. Те научават нови чужди езици или практикуват езици, които владеят.

Работна програма:

2012/2013 година

 • създаване блог/уеб страница на проекта от международният екип;
 • многоезичен речник на математически термини.
 • Коледа и математиката- картички и календар за 2013
 • откриване и разучаване на интерактивни игри за деца

2013/2014 година

 • създаване на книга за математиката и изкуството
 • парад на цифрите и геометричните фигури
 • създаване на брошура на роден и английски език
 • електронна книга

Проекта „Да бъдем артисти в математиката" се роди от 4 етуининг проекта, осъществени през изминалите две години: "The magic of colors/the colors of the friendship" (магията на цветовете, цветове на приятелството), "Math - easy and interesting" (математиката- лесна и интересна), "Let's be artists in mathematics"(да бъдем художници в математиката) and "Entertaining math"(забвна математика),...Всички тези проекти са получили национални и европейски знак за качество, като автор на тези проекти е ЦДГ "Синчец" и старши учител Павлинка Дисанаска.

Математиката е важна за структуриране мисленето на детето. Децата непосредствено създават математически идеи от преживяванията си в живота. В предучилищна възраст се предлагат много шансове за изучаване на математика. Целта е не бързото формиране на знания. По-скоро да се формират навици за учене на подобни неща и по този начин да се обогатяват знанията на децата с които работим.
Игрите са много важни в преподаването на математиката, защото децата се учат от тях докато се забавляват. Игрите са забавен начин за разрешаване на различни проблеми, децата задавайки въпроси подобряват своята способност да разбират математически факти. Докато децата учат математика, те също могат да развиват езиковите си познания. От предучилищна възраст е важно децата да се научат да насочват своето внимание не само към математическото съдържание, а също да участват в процеса на решаване на дадени проблеми и в откриването на резултати , мотиви и връзки .Нашето намерение е този процес да се интегрира в учебните програми и се продължи чрез взаимодействие и сътрудничество. Необходимо е да се даде възможност на децата да използват знанията си за решаване на ситуации, да ги слушат внимателно и да разсъждават върху тях. Важно е детето да задава въпроси, да открива, изследва и изгражда свои собствени математически познания и да ги разширява в бъдеще.Работата, която се извършва на полето на математиката, свързано с другите учебни области, е познанието на детето. Визуалните изкуства, танци и музика в предучилищна възраст и началното училище се състоят в извършване на дейности за изразяване, наслада, експериментиране и откриване, което е основа за бъдещото обучение. Ето защо е важно да се интегрира детето в среда, която е богата на художествени национални и общочовешки ценности. Художественият опит на детето трябва да се развива чрез движение (чрез техники), създаване (правейки нещо ново), преценка (чрез контакт с резултата от дейността на другите) и усвояване на нови умения. Мястото за изява е място на специфично и конкретно обучение, което трябва да се прилага; съюза между математиката и изкуството нещо трудно, но интересно и мобилизиращо; всичко това ще се реализира чрез интердисциплинарни умения базирани винаги на детската креативност и въображение.
Началната и предучилищната възраст се разглеждат като начало на ученето през целия живот. Първите години от живота определят цялостното развитие на човека. Със своята спонтанност, любопитство, изобретателност, когато играят, учат или творят заедно, децата ни дават уроци за това как да се преодолеят границите и различията.
Всички заедно ще направим едно пътуване в света на математиката; ще играем и фантазираме; ще се учим и ще се забавляваме чрез създаване на нови истории по математика, нови игри и нови задачи. Ние ще докажем, че математиката е интегрирана с изкуството и може да бъде интересно, лесно и забавно. Това са посланията на проектите "Коменски" - обучението е процес, който трябва да бъде интересен и забавен и за децата и за техните учители. Нашите стремежи ще са свързани с търсене и обмен на най-добри практики и идеи за развитие на творческия потенциал на децата.