Екип

Събота, 29 Април 2017 11:46

За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани педагози и помощник възпитатели.

Директор на ДГ "Синчец" Троян – г-жа Виолета Маркова

 

Педагогически персонал:

 • Бинка Михайлова
 • Весела Цонкова
 • Генка Богданова
 • Деница Теофеолу
 • Здравка Иванова
 • Иванка Илиева
 • Мария Пенкова
 • Павлинка Дисанска
 • Стела Александрова
 • Снежана Шошкова- музикален учител
 • Христанка Цачева

 

Непедагогически персонал:

 • Цветанка Иванова – гл. счетоводител
 • Йорданка Паймакова - касиер-домакин
 • Боряна Иванова- помощник-възпитател
 • Илина Петрова – помощник-възпитател
 • Радина Георгиева – помощник- възпитател
 • Спаска Маринова – помощник-възпитател
 • Цветанка Василева – помощник- възпитател
 • Валентин Станевски- поддръжка и огняр.

 

Прочетена 323 пъти